Portservice i Odense

Flexiporte ApS er Odenses eneste professionelle portservice firma. Vi laver enhver form for reparation, vedligeholdelse og service på garageporte og industriporte.

Ud over service på garageporte og industriporte, laver vi service og reparation på alle andre former for porte såsom skydeporte, havelåger, smedejernslåger, hurtigporte og brandporte.

Med egne ansatte serviceteknikere yder vi service på porte i Odense og hele Fyn, ligesom vi via partnere, eller eksterne serviceteknikere over hele Danmark yder service på både porte og døre.

Kontakt os på tel. (+45) 70 204 208 for service af porte i Odense.

 

Lokal portservice

Hvorfor skal du vælge den lokale portmand i Odense ?

  • Korte responstider ved nedbrud
  • Få kilometerpenge
  • Lavere omkostninger til mand og bil
  • Kendskab til lokalområdet
  • Kort mellem kunde og værksted når det er nødvendigt

 

De rette kompetencer

Flexiporte ApS har mange års erfaring med porte, døre og smedejernslåger. Vores serviceteknikere har en lang række kompetencer  som vi hos Flexiporte ApS har samlet under eget tag. Vi kan derfor yde vores kunder den nødvendige støtte og support i selv komplicerede sager, hvor andre bakker ud.

Vores erfaring med elektronik er bred og vi sigter imod at have lige dele fokus på elektronik og mekanik, der sikre dig en professionel installation og udførelse af service, vedligehold og reparation.

Vores serviceteknikere der udfører service af porte i Odense og på resten af Fyn, har kompetencer fra elektronikfaget, ligesom smede- og tømrerfaget.

Det sikre, at vi har fokus på en lang række elementer i den samlede installation, som du som kunde må forvente at portmanden kan gennemskue for at sikre din installation længst mulig levetid.

 

Portservice er lovpligtigt og forlænger levetiden

Eftersyn (service) af industriporte, er et lovkrav fra arbejdstilsynet. Ledhejseporten SKAL efterses af en fagkyndig person i henhold til producentens anvisninger, og dog senest hver 12. måned.

For garageporte monteret i privat regi, er der ingen lovkrav til løbende eftersyn, selvom dette er yderst vigtigt for at holde porten i lovlig og forsvarlig stand.

Når Flexiporte ApS foretager eftersyn af en port, består eftersynet (servicen) af flere delelementer.

  • Eftersyn
  • Vedligehold
  • Adgang til support

 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på lovpligtigt eftersyn af den ledhejseport på tel. 70 204 208

 

Eftersynet sikre, at en fagkyndig servicetekniker gennemgår porten for slid og ælde og samtidig sikre, at ejeren af porten konstant er sikker på at porten overholder gældende krav.

Vedligehold er et tillæg til serviceeftersynet, hvor serviceteknikeren sikre at nedslidte dele straks bliver udskiftet, ligesom porten straks bliver opdateret i henhold til det enhvert gældende lovkrav. Er der særlige ønsker fra portens ejer, vil det typisk være i forbindelse med det løbende vedligehold, at dette bliver udført. Løbende vedligehold af porten, forlænger portens levetid i mange år.

Vælger man en serviceaftale med Flexiporte ApS, vil man have adgang til løbende support - typisk telefonisk - hvor man som ejer har mulighed for at ringe og stille tekniske spørgsmål, såfremt man selv ønkser at indkode nye fjernbetjeninger, smøre ruller m.v.

 

Er service af porte vigtigt

Service og vedligehold på en garageport eller industriport forlænger levetiden betragteligt. Der spørges ofte, hvor lang en investering en garageport er, og her er svaret, at garageporten holder evigt, såfremt den opnår den rette mængde af service og vedligehold.

Flexiporte ApS benytter vi udelukkende de bedste smøremidler og altid reservedele og sliddele til ledhejseporten fra de bedste producenter på markedet.

Et andet spørgsmål som vi ofte støder på er, hvor ofter en reservedel bliver nedslidt. Her tænkes ofte på sidetætninger, portruller, wire og bundgummi på ledhejseporten. Det lette svar er, at jo oftere at porten benyttes, jo hurtigere blever et element på porten nedslidt. Kigger man lidt dybere ned i svaret, vil man opdage, at en portrulle som ikke er smurt eller rengjort, bliver hurtigere slidt, end en smurt og ren portrulle. Det samme gør sig gældende med garageportens og industriportens bundgummi og sidetætninger, som ofte nedslides hurtigt, såfremt de ikke holdes rene og smurt med f.eks. silikonespray af en høj kvalitet.

Vores anbefaling er, at ledhejseporten serviceres af både ejer, bruger og den professionelle servicevirksomhed som f.eks. Flexiporte ApS.

Vi tilbyder service i hele Danmark, men bor du i Odense, vil du opleve at vores serviceteknikere kører direkte fra vores hovedafdeling placeret i Odense.

Ønsker du selv at foretage service på din garage- eller industriport, vil du kunne købe en lang række relevante reservedele og værktøjer i vores webshop.

Kan man nøjes med at foretage service og vedligehold af garageporten og industriporten selv ? Det er et interessant spørgsmål, som vi ofte bliver stillet af den dygtige gør-det-selv-mand.

Det korrekte svar, at det afhænger af, hvor porten er monteret, og hvem der benytter ledhejseporten som daglig bruger.

Benyttes porten af mange brugere uafhængig af hinanden, og er porten samtidig monteret i industrien, hvor Arbejdstilsynet har adgang, skal porten mindst hver 12. måned synes af en person med relevant uddannelse og kompetencer. Endvidere skal porten altid have syn og vedligehold i henhold til producentens anvisninger.

Benyttes porten udelukkende af samme definerede brugere (f.eks. familien) og er den monteret på privat område (f.eks. hjemme i garagen) kan man selv foretage syn og vedligehold i henhold til producentens anvisninger.

Såfremt der opstår en skade på en person eller genstand forårsaget af portens manglende service (eftersyn og vedligehold) vil forsikringsselskabet altid søge at finde årsagen til at skaden er sket. Derfor er det vores klare anbefaling, at man med jævne mellemrum får udført professionelt service på den privatejede garageport, på lige vilkår med industriporten.

Vil du vide mere om dine muligheder for at få et serviceeftersyn på din garageport eller industriport, kan du altid kontakte os på tel. 70 204 208, hvor du vil blive mødt af en fagmand med mange års erfaring med service af alle typer af ledhejseporte.