Radarer & Sensorer

Fotoceller, radarer og sensorer udgør en større og større del af installationen omkring en automatisk dør eller en port. Sikkerheden skal være i top som der ikke opstær skade på personer, køretøjer eller genstande i eller omkring porthulet.

Korrekt installation omfatter ikke blot at porten er perfekt monteret, men også at omgivelserne er sikre og at den daglige brug af ledhejseporten eller smedejernslågen ikke forårsager skader som kunne være undgået ved hjælp af en fotocelle eller en sensor, der bremser de bevægelige dele, når en person eller et køretøj nærmer sig.

Radarer registrerer bevægelse og benyttes ofte til at få en dør eller en port til at åben sig, når en person eller et køretøj nærmer sig. Det sparer at føreren af et køretøj skal benytte f.eks. en fjernbetjening eller en app til at åbne porten eller døren.

Mest kendt er den automatiske skydedør i supermarkedet som åbner af sig selv, når man bevæger sig frem mod døren. Dette sker ved hjælp af en radar som registrerer bevægelse foran døren. Denne teknologi kan også monteres på en ledhejseport, hurtigport eller en smedejernslåge som skal åbne automatisk.

preload spinner

Arbejdstilsynet kommer regelmæssigt på besøg hos virksomheder, hvor bl.a. sikkerheden omkring ledhejseporte og hurtigporte gennemgås. I de tilfælde hvor sikkerheden ikke er i orden, vil Arbejdstilsynet i værste tilfælde, udstede strakspåbud eller bøder. Sikkerheds fotoceller er en af de vigtigste elementer omkring porten, for at opretholde den nødvendige sikkerhed, så man undgår skader på personer eller køretøjer. Hos Flexiporte ApS rådgiver vi gerne omkring de sikkerhedselementer som er nødvendig på lige netop din installation.

Sikkerhed på en ledhejseport eller en skydeport, kan bestå af flere elementer i forening med hinanden. Nogle porte er forsynet med wirebruds sikring som stopper porten, hvis wiren springer, eller fjedrebruds sikring, som holder porten åben, såfremt en fjeder springer. Men er porten forsynet med el-hejs eller automatik, er der behov for at forsyne porten med flere sikkerhedselementer såsom fotoceller, sikkerhed i portens bundgummi og lignende anordninger som forhindrer klemning, påkørsel eller anden skadeforvoldende handling.