Brandgardiner eller brandporte benyttes til at indkapsle og forhindre en potiel brand i at sprede sig. Brandporten installeres ofte på en bygnings ydervægge for at hindre brandspredningen til nabobygningerne eller imellem 2 bygningsdele for at forhindre branden i at sprede sig i bygningen.

Brandgardiner installeres ofte hvor der er begrænsede pladsforhold til siderne eller over porthullet og bliver typisk installeret mellem 2 bygningsdele eller rum, hvor branden ikke må sprede sig.

Røggardiner benyttes ligeledes mellem 2 bygningsdele eller 2 rum, hvor farlige røggasser fra en brand, ikke må vandre og sprede sig.

Brandporte udføres som skydeporte med en eller flere fløje eller som ledhejse- eller vertikal løft port.

Vores brandporte, brandgardiner og røggardiner bliver produceret i Europa og opfylder alle de europæiske sikkerheds- og brandkrav.


Enkeltfløjet brandskydeport

 • Op til 6900 x 6000 mm (BxH)
 • EN16034
 • EN13241
 • EW60 / EW180
 • EI30 / EI230
 • EI60 / EI260
 • EI120

 

Dobbeltfløjet brandskydeport

 • Kontakt os for maks størrelse
 • EN16034
 • EN13241
 • EW60 / EW180
 • EI30 / EI230
 • EI60 / EI260
 • EI120

 

Brandgardin

 • Op til 12000 x 6500 mm (BxH)
 • EN16034:2014
 • EN13241:2003+A2:2016
 • EW60 / EW180
 • EI15 / EI30 / EI45 / EI60 / EI90 / EI120
 • EI230 / EI260

Brandport med vertikal løft

 • Kontakt os for maks størrelse
 • EN16034
 • EN13241
 • EW120 / EW180
 • EI60 / EI260
 • EI120

Røggardin

 • Kontakt os for størrelse
 • D / ASB1 / ASB2 / ASB3 / ASB4
 • DH / ASB1 / ASB2 / ASB3 / ASB4
 • D600160 / D600181
 • DH60 / DH133

Blandet brandport installation

 • Kontakt os for kombinationsmuligheder
 • Brandporte
 • Brandgardiner
 • Brandskydeporte
 • Røggardiner

Gennem de sidste årtier har der været stor fokus på begrænsning af skader forårsaget af brand. Brugen af brandporte, brandgardiner og røggardiner er derfor steget meget. Brandporte som skydeporte, ledhejseporte eller porte med vertikal hejs er blandt de mest benyttede brandporte. Brandporte som skydeporte kræver dog en masse plads til den ene side af porthullet. Brandporten kan derfor laves som en 2-delt brandport, hvor 2 portblade placeres på hver sin side af porthullet.

Er der ikke plads til brandporten til siden af porthullet, men tilgengæld høj lofthøjde, vil der være mulighed for at brandporten laves med vertikalt løft, hvor porten placeres over porthullet.

Steder hvor der hverken er plads til siden eller over porthullet, vil brandporten ikke være en mulighed. Her vælges i stedet et brandgardin, som reelt består af en brandhæmmende dug der rulles omkring en trommel med indbygget motor. Brandgardinet kobles sammen med bygningens ABDL og lukker i tilfælde af f.eks. strømsvigt eller udvikling af grand eller røg. Brandgardiner er en nyere form for brandhæmmende produkter der primært er tiltænkt steder med begrænset plads. Brandgardinet har dog den fordel, at det er let at montere.