Portservice i Odense

Flexiporte ApS er Odenses eneste professionelle portservice firma. Vi laver enhver form for reparation, vedligeholdelse og service på garageporte og industriporte.

Ud over service på garageporte og industriporte, laver vi service og reparation på alle andre former for porte såsom skydeporte, havelåger, smedejernslåger, hurtigporte og brandporte.

Med egne ansatte serviceteknikere yder vi service på porte i Odense og hele Fyn, ligesom vi via partnere, eller eksterne serviceteknikere over hele Danmark yder service på både porte og døre.

Kontakt os på tel. (+45) 70 204 208 for service af porte i Odense.

 

Lokal portservice

Hvorfor skal du vælge den lokale portmand i Odense ?

  • Korte responstider ved nedbrud
  • Få kilometerpenge
  • Lavere omkostninger til mand og bil
  • Kendskab til lokalområdet
  • Kort mellem kunde og værksted når det er nødvendigt

 

De rette kompetencer

Flexiporte ApS har mange års erfaring med porte, døre og smedejernslåger. Vores serviceteknikere har en lang række kompetencer  som vi hos Flexiporte ApS har samlet under eget tag. Vi kan derfor yde vores kunder den nødvendige støtte og support i selv komplicerede sager, hvor andre bakker ud.

Vores erfaring med elektronik er bred og vi sigter imod at have lige dele fokus på elektronik og mekanik, der sikre dig en professionel installation og udførelse af service, vedligehold og reparation.

Vores serviceteknikere der udfører service af porte i Odense og på resten af Fyn, har kompetencer fra elektronikfaget, ligesom smede- og tømrerfaget.

Det sikre, at vi har fokus på en lang række elementer i den samlede installation, som du som kunde må forvente at portmanden kan gennemskue for at sikre din installation længst mulig levetid.

 

Portservice er lovpligtigt og forlænger levetiden

Eftersyn (service) af industriporte, er et lovkrav fra arbejdstilsynet. Ledhejseporten SKAL efterses af en fagkyndig person i henhold til producentens anvisninger, og dog senest hver 12. måned.

For garageporte monteret i privat regi, er der ingen lovkrav til løbende eftersyn, selvom dette er yderst vigtigt for at holde porten i lovlig og forsvarlig stand.

Når Flexiporte ApS foretager eftersyn af en port, består eftersynet (servicen) af flere delelementer.

  • Eftersyn
  • Vedligehold
  • Adgang til support

 

Eftersynet sikre, at en fagkyndig servicetekniker gennemgår porten for slid og ælde og samtidig sikre, at ejeren af porten konstant er sikker på at porten overholder gældende krav.

Vedligehold er et tillæg til serviceeftersynet, hvor serviceteknikeren sikre at nedslidte dele straks bliver udskiftet, ligesom porten straks bliver opdateret i henhold til det enhvert gældende lovkrav. Er der særlige ønsker fra portens ejer, vil det typisk være i forbindelse med det løbende vedligehold, at dette bliver udført. Løbende vedligehold af porten, forlænger portens levetid i mange år.

Vælger man en serviceaftale med Flexiporte ApS, vil man have adgang til løbende support - typisk telefonisk - hvor man som ejer har mulighed for at ringe og stille tekniske spørgsmål, såfremt man selv ønkser at indkode nye fjernbetjeninger, smøre ruller m.v.